Projektování

Od prvotní myšlenky až po ucelený projekt vaší zahrady.

Každý prostor je jedinečný, každá lokalita má své kouzlo a svá specifika. Každý investor má svá přání a své představy.

Najdeme-li správný způsob, jak docílit harmonie mezi záměrem investora, projektanta a prostředím ve kterém tvoříme, najdeme i klíč k dobrému projektu úprav zahrady. Volíme citlivý přístup respektující přání uživatelů zahrady a také navazujeme na architekturu staveb nacházejících se na pozemku. Zahrada se tak stane rozšířením obytného prostoru, komunikuje s domem a dotváří jeho prostor. Při navrhování zohledňujeme i okolí zahrady a přírodní podmínky stanoviště, jimž přizpůsobujeme sortiment rostlin a materiálů.

Je třeba se vcítit do přání klienta a prostoru, který přetváříme. Proto každý projekt vyžaduje svůj čas, abychom vytvořili dílo, jenž bude harmonické, pěkné, funkční a trvalé.

Pokud všechny prvky zahrady spolu ladí a nic si nekonkuruje, můžeme v průběhu času sledovat proměnlivost zahrady, která nám přinese radost a pocit klidu.

Postup tvorby projektu

1. Konzultace

Poté co nás kontaktujete, domluvíme se na nezávazné konzultaci, která bude probíhat na místě budoucí realizace. Společně probereme veškeré vaše požadavky, přání a představy.

Je dobré už předem vědět, co od zahrady očekáváte, kolik jí chcete v budoucnu věnovat času a mít představu o budoucím využití zahrady.

Provedeme terénní průzkum a zajistíme základní podklady o zahradě, tj. polohopisné a výškopisné zaměření pozemku.

2. Koncept

Po získání potřebných podkladů započnou práce na návrhu vaší zahrady. Prvním výstupem bude koncept neboli studie zachycující:

 • Základní dispozice
  Rozložení základních ploch, jakou jsou záhony, trávníky a zpevněné plochy
 • Kosterní dřeviny
 • Terénní modelace, zídky, schody
 • Zahradní stavby
  zahradní domky, odpočívadla, ohniště, kompostéry, posezení a různá zákoutí apod.
 • Dětské hrací prvky
  pískoviště, skluzavky, hrací sestavy

3. Druhá konzultace

V této fázi vedeme s klientem diskuzi nad konceptem návrhu zahrady. Probíhá dolaďování jednotlivých částí návrhu, zapracování připomínek a rámcový výběr rostlin a materiálů.

Po odsouhlasení všech úprav, návrh dále detailněji zpracujeme.

4. Finální návrh

Již detailně zpracovaný návrh obsahuje zmíněné připomínky z předchozí konzultace a přesný sortiment rostlin a materiálů použitých v zahradě. Součástí výstupu je i 3D vizualizace pro lepší představu a orientaci v prostoru vaší nové zahrady.

Pokud by byly nějaké další připomínky ze strany investora, je možné dohodnout třetí konzultaci. V případě, že je z vaší strany vše v pořádku, předáme hotový projekt a připravíme Vám cenovou nabídku na realizaci zahrady.

5. Hotový projekt

Výsledkem celého procesu je kompletní projekt na základě, kterého je možné realizovat vaší zahradu.

Výstupy hotového projektu

 • Průvodní zpráva
  – textová část obsahuje informace o současném stavu zahrady, navrženém řešení, technologiích založení zahrady, výkazu výměr, specifikaci rostlinného materiálu a informace o následné údržbě zahrady.
 • Zahradně architektonická situace
  – obsahuje rozmístění všech ploch a prvků v zahradě, tj. zpevněné plochy, záhony, solitérní dřeviny, technické objekty.
 • Vytyčovací plán
  – je podklad pro přesné vytyčení zahradních staveb, zpevněných ploch, záhonů a solitérních dřevin.
 • Osazovací plán
  – zachycuje rozmístění veškerých rostlin v zahradě a použitý výsadbový materiál.
 • Vizualizace
  – pro lepší pochopení kompozičních vztahů a orientaci v prostoru slouží několik pohledů 3D vizualizací zahrady.
 • Návrh automatického závlahového systému
  – pokud je vyžadováno, bude vypracován návrh závlahového systému.

Zkrášlete svou zahradu

Vzhledem k časové náročnosti zpracování projektu je vhodné zahájit přípravu s dostatečným předstihem před plánovanou realizací, ideálně mimo zahradnickou sezónu, tj. v zimním období.

Ceny projektů jsou velmi individuální. Odvíjí se od velikosti pozemku a náročnosti jednotlivých úprav. Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.