Záhonové výsadby

Rostliny. Základní prvek při utváření celého prostoru zahrady.

Rostliny jako základní prvek budování zahrady soustřeďujeme do kompozičních útvarů neboli záhonů. Děje se tak z důvodu, abychom vytvořili ucelené trávníkové plochy pro volný pohyb, zjednodušili si údržbu a vytvořili tak souvislé kompoziční celky. Prostorové rozvržení, tvar a výškové uspořádání záhonů by mělo být úměrné s velikostí pozemku a plánovaným záměrem výsadby.

Máme několik typů záhonů. Těmi hlavními jsou keřové výsadby, trvalkové záhony a štěrkové záhony.

Keřové výsadby

Ze všech pěstitelských skupin rostlin obsahují keře jeden z nejširších sortimentů. Keřové výsadby můžeme použít jako solitérní i skupinové, mohou tvořit ochranný pás, podrost nebo pokryv. Ve skupinových výsadbách využíváme barevnosti listů, květů, různé doby kvetení, výrazných plodenství, podzimního vybarvování listů, textury a struktury porostu apod.

V zeleni přírodního charakteru volíme přirozený růst keřů, v zahradách formálních a pravidelných uplatňujeme pravidelný řez a tvarování. Stejně jako u ostatních prvků zeleně jsou zárukou estetického efektu správná volba druhů rostlin a odborná a systematická péče.

Trvalkové záhony

Trvalkové záhony jsou velmi dynamickým prvkem zahradní tvorby. Přináší nám velkou rozmanitost nejen v barevnosti květů a době kvetení, ale též ve struktuře a textuře porostu. Lze je uspořádat a uzpůsobit dle mnoho požadavků.

Vhodným výběrem druhů se může docílit například barevného účinku v určitém ročním období nebo zajistit, aby rostliny nakvétali od brzkého jara do podzimu. V každém případě požadovaný efekt docílíme jen pečlivým výběrem sortimentu rostlin a důkladnou přípravou stanoviště.

Štěrkové záhony

Jsou určitou formou záhonů trvalkových. Vznikli za účelem zlevnit údržbu oproti tradičním trvalkovým záhonům, avšak při zachování stejného estetického efektu a barevnosti. Jedná se o rostlinné společenstvo, kdy se jednotlivé vytrvalé byliny střídají a navzájem podporují.

Hlavním znakem je jednoduchá údržba, přírodní, až divoký charakter a atraktivita během celého roku. Působnost není jen v podobě barevných květů, ale zpestření přináší i plody, stonky a tvary listů. Oživení zajistí taktéž struktura a textura použitých rostlin. Jejich kombinace nám tak zajistí potěšení během celého roku.

Zkrášlete svou zahradu

Vzhledem k časové náročnosti zpracování projektu je vhodné zahájit přípravu s dostatečným předstihem před plánovanou realizací, ideálně mimo zahradnickou sezónu, tj. v zimním období.

Ceny projektů jsou velmi individuální. Odvíjí se od velikosti pozemku a náročnosti jednotlivých úprav. Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.