Závlahové systémy

Optimálního růstu rostlin dosáhnete jen pravidelnou zálivkou.

Při péči o zeleň se v dnešní době v důsledku nedostatečného množství přirozených dešťových srážek stávají automatické závlahové systémy takřka standardem. Umožňují dosáhnout značných úspor vody vzhledem k rovnoměrné a cílené zálivce rostlin. S dostatečnou vláhou tak zabezpečíme optimální vitalitu rostlin v zahradě.

Závlahový systém zajistí zálivku nejen trávníků a okrasných záhonů, ale je vhodný i pro balkony, terasy a jednotlivé nádoby.

 • Úspora vody díky pravidelné a rovnoměrné zálivce vegetace
 • Minimalizuje odpar vody při zálivce v ranních hodinách
 • Dosažení optimální vitality rostlin
 • Výrazná časová úspora ve srovnání s ručním zaléváním
 • Velmi snadná obsluha automatické závlahy
 • Automatická regulace intenzity zálivky v závislosti na úhrnu přirozených srážek
 • Závlaha funguje nepřetržitě, v čas, který si nastavíte

Co od Vás budeme potřebovat pro realizace závlahového systému?

 • Jaké plochy budou zajištěny závlahovým systémem
 • Velikost a rozvržení zahrady nebo zavlažovaných ploch
 • Zdroj vody
 • Umístění ovládací jednotky

Zdroj vody

 • Nejčastějším zdrojem vody je vodovodní řád nebo studna
 • Další okrajová možnost je nádrž na dešťovou vodu
  - zde je úskalí v množství a kvalitě vody, v případě nutnosti je zapotřebí dopouštět nádrž ze studny nebo vodovodního řádu

Údržba a servis závlahového systému

 • Životnost se odvíjí především na správném návrhu a instalaci systému, kvalitě používané vody a na pravidelné údržbě
 • Při optimálním stavu a servisu se životnost systému pohybuje v řádu desítek let
 • Pravidelný servis spočívá v jarní a podzimní údržbě
 • Jarní spuštění připraví systém na novou sezónu
 • Na podzim probíhá zazimování, kdy se vypouští voda ze závlahového systému

Zajišťujeme instalaci závlahových systémů zahrad a poskytujeme na ně pravidelný servis. Zpracování cenové nabídky pro závlahu je bezplatné a nezávazné.

Zkrášlete svou zahradu

Vzhledem k časové náročnosti zpracování projektu je vhodné zahájit přípravu s dostatečným předstihem před plánovanou realizací, ideálně mimo zahradnickou sezónu, tj. v zimním období.

Ceny projektů jsou velmi individuální. Odvíjí se od velikosti pozemku a náročnosti jednotlivých úprav. Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.