Realizace

Od projektu až po předání hotového díla.

Záhonové výsadby

Rostliny jako základní prvek budování zahrady soustřeďujeme do kompozičních útvarů neboli záhonů. Děje se tak z důvodu, abychom vytvořili ucelené trávníkové plochy pro volný pohyb, zjednodušili si údržbu a vytvořili tak souvislé kompoziční celky.

Trávníkové plochy

Kvalitní a udržovaný trávník je základem každé zahrady. Spojuje jednotlivé části pozemku a stává se tak nejvyužívanějším prvkem zahrady.

Drobné zahradní stavby

Drobné zahradní stavby mají z velké části funkci rekreační a relaxační. Slouží k lepšímu využití sadovnických úprav, zvýšení jejich komfortu i výtvarné hodnoty a výrazně zvyšují užitnou hodnotu zahrady.

Závlahové systémy

Při péči o zeleň se v dnešní době v důsledku nedostatečného množství přirozených dešťových srážek stávají automatické závlahové systémy takřka standardem.

Zkrášlete svou zahradu

Vzhledem k časové náročnosti zpracování projektu je vhodné zahájit přípravu s dostatečným předstihem před plánovanou realizací, ideálně mimo zahradnickou sezónu, tj. v zimním období.

Ceny projektů jsou velmi individuální. Odvíjí se od velikosti pozemku a náročnosti jednotlivých úprav. Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.