Trávníkové plochy

Perspektivní trávník výrazně přispívá k oživení celé zahrady.

Kvalitní a udržovaný trávník je předpokladem pro dobře fungující zahradu. Spojuje jednotlivé části pozemku a stává se tak nejvyužívanějším prvkem zahrady. Vysoká provozní zátěž si proto žádá vyšší nároky na zakládání i následnou údržbu. Trávníky také mají pozitivní vliv na mikroklimatické podmínky daného prostoru.

Pro založení kvalitního trávníku je nejdůležitější příprava podloží. Odstranění veškerých kamenů, kořenů a stavebních odpadů. Následné prokypření půdy do dostatečné hloubky odpovídající danému typu půdy, rozvrstvení kvalitního trávníkového substrátu a jeho urovnání a uválcování. Trávníky se následně zakládají výsevem nebo pokládkou travních koberců.

Kvalita trávníku je závislá na správně zvolené travní směsi a pravidelné péči. Do pravidelné péče zahrnujeme: seč, přihnojování, zálivku, ochranu proti chorobám a škůdcům a dále vertikutaci, aerifikaci a pískování.

Parkový trávník

Nejčastější typ trávníků na rodinných zahradách. Je odolný vůči suchu, dobře snáší střední zátěž a vyžaduje častou a pravidelnou údržbu.

Tyto trávníkové plochy se zakládají výsevem nebo pokládkou travních koberců.

Parterový trávník

Pro rodinné zahrady má jen okrajové využití. Uplatní se zejména v objektech reprezentativní zeleně. Je tvořen hustým kobercovým porostem z jemnolistých travin.

Zátěž snáší jen minimální a na údržbu je vysoce náročný. Způsob založení je stejný jako u trávníku parkového.

Luční trávník

Neboli také květnatá louka. Z hlediska životního prostředí velmi významný vegetační prvek s širokou biodiverzitou. Jedná se o druhově bohatou skladbu travin a bylin uplatňující se především v zahradách venkovského a přírodě blízkého stylu.

Luční trávník je na údržbu nenáročný. Provádí se pouze 2x až 3x ročně seč a přihnojování. Zátěž snáší jen velmi nízkou, jelikož jejich hlavní funkcí je estetika a funkce ekologická. Zakládá se pouze výsevem.

Zkrášlete svou zahradu

Vzhledem k časové náročnosti zpracování projektu je vhodné zahájit přípravu s dostatečným předstihem před plánovanou realizací, ideálně mimo zahradnickou sezónu, tj. v zimním období.

Ceny projektů jsou velmi individuální. Odvíjí se od velikosti pozemku a náročnosti jednotlivých úprav. Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.