Kdo jsme

Správcem osobních údajů je společnost SOTERRA s.r.o., se sídlem Máchova 885, 256 01 Benešov, IČ 08530289, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 320459 (dále jako „SOTERRA“).  SOTERRA se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

SOTERRA shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro vytvoření a realizaci vaší objednávky u naší společnosti, a to vyplněním objednávky, uzavřením smlouvy, případně vyplněním formuláře v písemné, elektronické či telefonické formě, nebo na naší webové stránce www.soterra.cz. Tyto osobní údaje zahrnují:

 • Jméno / Příjmení / Titul
 • Datum narození
 • Poštovní adresa
 • Fakturační adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Bankovní spojení
 • IČ, DIČ
 • Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek. 

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s objednávkou a realizací prací a činností poskytovaných naší společností (tj. projektování a realizace zahrad, sadovnické úpravy, péče o zeleň). Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu, realizací objednávky, a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu.
 • Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) můžeme využít k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách tak, jak je popsáno v sekci Zasílání obchodních sdělení.
  Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).
 • K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 • Data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Zasílání obchodních sdělení

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely zasílání obchodních sdělení. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit - příslušný odhlašovací link se nachází v zápatí každého obchodního sdělení.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází, ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států nebo jiným subjektům za účelem dalšího komerčního využití.

Bezpečnost

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme.

Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s objednávkou a realizací prací a činností poskytovaných naší společností (tj. projektování a realizace zahrad, sadovnické úpravy, péče o zeleň), a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti SOTERRA, a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme případně angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako správci databází nebo IT sítí. Přístupy těchto osob a zpracování vašich osobních údajů třetími stranami, tj. zpracovateli osobních údajů, jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky jako je server justice.cz, Facebook nebo LinkedIn. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci společnosti SOTERRA s.r.o. nás kontaktujte emailem na mailové adrese info@soterra.cz. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 01.12.2019.